Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

τελικά δεν είναι μόνον ανίκανοι....

Από το Fimotro: «Όπως Κατά 21,3 δισ. ευρώ αυξήθηκε το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας, φθάνοντας τα 434,3 δισ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 187% επί του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα τριμηνιαία στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΕ), η αύξηση του χρέους κατά 21,3 δισ. σημειώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2010, σε σύγκριση με το ποσό του πρώτου τριμήνου...

Σημειώνεται ότι το εξωτερικό χρέος περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι των άλλων χωρών, όπως αυτό προκύπτει ανά τομέα της οικονομίας (Γενική Κυβέρνηση, τράπεζες κ.λπ.), και αποτυπώνει κατά κύριο λόγο τη συνολική αξία του δανεισμού των φορέων αυτών στο εξωτερικό. Ο κύριος όγκος του εξωτερικού χρέους αφορά στο Δημόσιο. Το συγκεκριμένο μέγεθος αποτιμήθηκε στις 30 Ιουνίου σε 184 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο (αποτίμηση Μαρτίου), που ήταν 213,1 δισ. ευρώ. Μεγάλη υποχώρηση στις τιμές των ομολόγων Η μείωση αυτή -η οποία δεν επηρεάζει το συνολικό Δημόσιο Χρέος της χώρας, όπως αυτό καταγράφεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους- αντανακλά κατά κύριο λόγο τη μεγάλη υποχώρηση των αγοραίων τιμών των ελληνικών ομολόγων στη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤΕ, η αξία των ομολόγων που κατέχουν οι ξένοι επενδυτές, η οποία τον Μάρτιο του 2010 ήταν 200 δισ. ευρώ, μειώθηκε τον Ιούνιο σε 154,7 δισ. ευρώ. Η τρέχουσα μειωμένη τιμή αφορά στην τιμή που (υποθετικά) θα εξοφλούνταν σήμερα τα ομόλογα, με βάση τις τιμές διαπραγμάτευσής τους στη δευτερογενή αγορά.

Αύξηση των υποχρεώσεων των τραπεζών

Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, καταγράφεται αύξηση των υποχρεώσεών τους προς το εξωτερικό, το σύνολο των οποίων στο τέλος του Ιουνίου έφτασε στα 139,6 δισ. ευρώ και πρόκειται κυρίως για την άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) με ενέχυρο κρατικά ομόλογα, διαδικασία που εντάθηκε στο β’ τρίμηνο του 2010, καθώς κλιμακώθηκε η κρίση, με το κλείσιμο των αγορών για το δημόσιο, που επηρέασε και τις ελληνικές τράπεζες. Στο διάρκεια του β’ τριμήνου, οι σχετικές υποχρεώσεις των τραπεζών αυξήθηκαν κατά 27 δισ. ευρώ. Στο πρώτο τρίμηνο του 2010, οι αντίστοιχες υποχρεώσεις ήταν 112,6 δισ. ευρώ, ενώ στα ίδια περίπου επίπεδα κινούνταν από το τέλος του 2008.
Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΤΕ, προκύπτει ότι το βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος των τραπεζών ανήλθε τον Ιούνιο σε 105,3 δισ. ευρώ και το μακροπρόθεσμο σε 34,3 δισ. ευρώ. Από τον δανεισμό των τραπεζών επηρεάστηκε και το χρέος της ΤτΕ, που αυξήθηκε σε 84,7 δισ. ευρώ στο τέλος του Ιουνίου, από 60,9 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη Μαρτίου. Διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο ποσό περιλαμβάνει και τις υποχρεώσεις στο Ευρωσύστημα, που σχετίζονται με το TARGET, αλλά και τις αγορές ελληνικών κρατικών ομολόγων από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
».

Τελικά, η κυβέρνηση του ΓΑΠ δεν είναι μόνον ανίκανοι αλλά και εθνικά επικίνδυνοι αφού παρέλαβαν το χρέος στα 180 δισεκατομμύρια € και το έχουν ήδη διπλασιάσει...

Δεν υπάρχουν σχόλια: