Σάββατο, 3 Απριλίου 2010

Μιά πασχαλινή (παράλληλη με το σήμερα) ιστορία...

Τί θα ήταν ο Ιούδας αν ζούσε, σήμερα? Μα τι άλλο, παρά golden boy... Διότι ενώ είχε όλα τα προσόντα να αναδειχθεί πρώτος μεταξύ των αποστόλων, αυτός πρόδωσε τον Υιό του Θεού και μετανοώντας αυτοκτόνησε... Ο δε μισθός του, μισθός προδοσίας που έλαβε, ήταν τέτοιος που επιστραφέντος στους γραμματείς και τους φαρισαίους, δι' αυτού αγόρασαν οικόπεδο "εις ταφήν τοις ξένοις"...
Διότι, σήμερα, τι άλλο είσαι παρά καλοπληρωμένος golden boy, όταν αμείβεσαι τόσο που μπορείς να αγοράσεις οικόπεδο?...
Ο ίδιος ο Ιούδας, ενώ ηδύνατο να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και στον όμιλο, στον οποίο ανήκε, πρόσφερε, εντούτοις, την καταστροφή προδίδοντας τον ευεργέτη Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: