Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Γάμος συμφέροντος και έρωτας!


Μπορεί να υπάρχει συνοικέσιο για γάμο συμφέροντος
αλλά ο παλαιός έρωτας δεν λησμονείται με τίποτα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: